Ngày 20.04.2017: THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

THỨ NĂM PS: 20.04.2017

TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

Lc 24,35-48

Ngày 20.04.2017:  THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

1.Ghi nhớ:Có lời Kinh Thánh chép rằng: “Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại và phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân” (Lc 24,46-47).

2.Suy niệm: Chúa đã sống lại thật, các tông đồ đã xem thấy và có thể sờ vào chân tay của Ngài. Tất cả những điều đã ghi chép trong Kinh thánh đều được ứng nghiệm nơi Chúa Giêsu. Tuy nhiên, chỉ khi được Chúa soi lòng mở trí thì các tông đồ mới vững tin và mừng vui thật sự. Rồi Chúa trao cho họ nhiệm vụ rao giảng Tin mừng cho muôn dân, làm chứng nhân cho Chúa Phục sinh. Điều này nhắc nhở chúng ta muốn hiểu Kinh Thánh, muốn sống  Lời  Chúa  và  muốn  làm chứng  nhân  cho  Chúa, chúng ta cần ơn soi sáng trợ lực của Chúa, chứ không chỉ nhờ sức riêng của mình. Có như thế, chúng ta mới thấy được hết ý nghĩa của kitô giáo, là một tôn giáo của lòng tin và niềm vui, của sự giải thoát và cứu độ, của sự sống mới trong Chúa Kitô Phục sinh.

3.Sống Lời Chúa: Sống tin tưởng lạc quan.

4.Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con biết nhận ra trong đau khổ có sức mạnh của niềm hy vọng và vinh quang. Amen.