Ngày 18.10.2018: Rao giảng Lời Chúa cho mọi người

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 10, 1-9.

Khi ấy, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông:

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói.

Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: “Bình an cho nhà này!” Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em.

RAO GIẢNG LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI

Sứ vụ loan báo Tin mừng, công cuộc truyền giáo luôn là điều cấp bách và cần sự cộng tác của nhiều người. Đức Giêsu, trong bài Tin mừng hôm nay, đã chọn thêm bảy mươi hai môn đệ nữa để sai đi rao giảng Tin mừng.

Quả vậy, Đức Giêsu bảo các môn đệ “các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người” và “Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép.” Tại sao lại phải “xin chủ ruộng sai thợ đến” chứ không tự mình đi kêu gọi? Bởi vì chính ông chủ mới là nhân vật chính của mùa gặt, là người đã lo liệu mọi thứ cho thợ gặt.

Lạy Chúa, xin cho mọi người trong gia đình chúng con luôn sẵn sàng rao giảng Lời Chúa cho mọi người trong mọi hoàn cảnh. Amen.