Ngày 18.07.2018: Lòng khiêm tốn

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 11, 25-27.

Khi ấy, Chúa Giêsu thưa rằng: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con trừ ra Cha; và cũng không ai biết Cha trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho”.

LÒNG KHIÊM TỐN

Hôm nay, Chúa Giêsu trong lời cầu nguyện của Người đã gợi lại một hình ảnh gần gũi và thân thương trong tương quan của chúng ta với Chúa: tình cảm Cha và con trong gia đình. Người con được đón nhận những hiểu biết cao siêu không phải vì học sâu hiểu rộng nhưng nhờ lòng khiêm tốn.

Lòng khiêm tốn mở mắt con người ra trước những ân sủng thiên hình vạn trạng mà Chúa rộng ban qua từng ngày sống để trân trọng và tri ân hơn là xăm soi suy xét. Thái độ đơn thành và khiêm tốn như con trẻ không làm tổn hại đến kiến thức uyên thâm hay sự khôn ngoan của những bậc hiền triết, nhưng trái lại giúp mở lòng ra với mầu nhiệm và tình thương khôn dò của Thiên Chúa. Xin cho con biết tha thiết thưa lên với Chúa: “Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con” trong từng ngày sống của mình.