Ngày 18.02.2017: Thứ Bảy sau Chúa Nhật VI Thường Niên năm A

THỨ BẢY – 18.02.2017

Mc 9, 2 – 13

Ngày 18.02.2017:  Thứ Bảy sau Chúa Nhật VI Thường Niên năm A

1. Ghi nhớ: Có một đám mây bao phủ các ông. Và từ trong đám mây , có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người” (Mc 9,7).

2. Suy niệm: Trong cuộc biến hình này, Chúa cho các môn đệ thấy chút vinh quang Thiên Chúa nơi Chúa Con, và căn dặn các ông phải nghe lời Chúa Con, vì Người sẽ loan báo về cuộc khổ nạn của Người. Điều này nhắc nhở chúng ta nếu tin vào Chúa Giêsu, thì hãy đón nhận giáo huấn của Chúa, khi thuận cũng như khi nghịch, khi dễ cũng như khi khó, khi được khích lệ cũng như khi phải nỗ lực cố gắng hy sinh. Lời giới thiệu của Chúa Cha cũng là nhằm khích lệ chúng ta vững tin vào Chúa Giêsu và vâng giữ Lời Chúa.

3. Sống Lời Chúa:  Tham dự thánh lễ và rước lễ sốt sắng là tin nhận Chúa Giêsu đang biến hình trước chúng ta.

4. Cầu nguyện:  Lạy Chúa, ngày hôm nay Chúa vẫn luôn biến hình trong những người nghèo đói, bệnh tật, già nua… Xin cho con luôn được gặp thấy Chúa. Amen.