Ngày 17.02.2021: Ăn chay, cầu nguyện và làm phúc

 

Tin Mừng theo Thánh Mátthêu: Mt 6, 1-6. 16-18

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không các con mất công phúc nơi Cha các con là Ðấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Các con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín và Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

“Rồi khi các con cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình: họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngả đàng, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, Ta bảo các con rằng: họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Ðấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

“Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não: họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con, Ðấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con”.

ĂN CHAY, CẦU NGUYỆN VÀ LÀM PHÚC

Hôm nay cả Giáo hội bước vào mùa chay thánh với phụng vụ thứ tư lễ tro. Một chút tro xức trên đầu như biểu trưng cho tâm tình thống hối mỗi chúng ta cần có trong mùa chay này, và trong suốt cả cuộc đời ta nữa. Tin mừng nhắc đến ba việc làm cần thiết của mùa chay, đó là: ăn chay, cầu nguyện và chia sẻ cơm áo cho tha nhân. Tin mừng giúp ta sống tinh thần đích thực của mùa chay và cách thức thực thi những việc đạo đức này.

Ước chi, chúng ta đừng để mùa chay này qua đi như bao mùa chay khác; chúng ta nhớ lại mùa chay và tuần thánh năm trước, vì đai dịch Covid 19 nên chúng ta chẳng thể tụ họp ở nhà thờ để tham dự tĩnh tâm, hay dâng lễ… Xin cho chúng ta luôn biết quý trọng thời khắc này cùng những ơn lành Chúa ban, và luôn biết hoán cải hầu sống đẹp lòng Chúa hơn.