Ngày 17.01.2016: Chúa Nhật tuần II Mùa Thường Niên năm C

CHÚA NHẬT – 17. 01.2016
CHÚA NHẬT THỨ II TN NĂM C
Ga 2, 1 – 11

Ngày 17.01.2016: Chúa Nhật tuần II Mùa Thường Niên năm C

  1. Ghi nhớ:Thân mẫu Người nói với gia nhân: “Người bảo gì các anh cứ làm theo” (Ga 2,5).
  2. Suy niệm: Tại tiệc cưới Cana , với trực giác của người nữ, người mẹ: Đức Maria thấy trước được nổi buồn do hết rượu, hơn thế nữa, mẹ biết Chúa Giêsu sắp can thiệp vào biến cố của gia đình mời Chúa dự tiệc. Đây là trực giác của niềm tin vào Chúa. Noi gương Mẹ, chúng ta cần phải vận dụng đôi mắt đức tin, để quan tâm đến nỗi khổ của nhau, và biết đón nhận ý Chúa mặc dù ý đó không thuận ý riêng ta. Hãy suy gẫm các phép lạ mà Chúa đã thực hiện trong Giáo Hội, trong lịch sử và nơi mỗi người, để chúng ta tin tưởng, cậy trông và yêu mến Chúa hơn mỗi ngày.
  3. Sống Lời Chúa: Vâng lời Chúa, mọi thất bại, đau khổ đều tan biến.
  4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho ban con lòng tin nơi Chúa, để cuộc sống của con luôn tìm thấy những phép lạ của Chúa. Amen.