Ngày 16.7.2022: Cần được Đức Ki-tô chữa lành

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 12, 14-21

Khi ấy, các người biệt phái đi ra ngoài, bàn mưu kế chống lại Chúa Giêsu để hãm hại Người. Biết thế, Chúa Giêsu rời bỏ nơi ấy. Có nhiều kẻ đi theo Người, và ai có bệnh, đều được Người chữa lành. Người cấm họ đừng cho ai biết Người, để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia đã chép rằng:

“Này là tôi tớ Ta đã chọn, là người Ta rất yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng. Ta sẽ cho Thần trí ngự trên Người. Người sẽ rao giảng sự công chính cho dân ngoại. Người không cãi cọ hay dức lác, và không ai nghe tiếng Người ngoài đường phố. Người không bẻ gãy cây sậy đã giập, không dập tắt tim đèn còn khói, cho đến lúc Người khiến sự công minh được toàn thắng. Dân ngoại sẽ hy vọng vào danh Người”.

Ngày 16.7.2022: Cần được Đức Ki-tô chữa lành

CẦN ĐƯỢC ĐỨC KITÔ CHỮA LÀNH

Sự hiện diện của Đức Giêsu mang lại phúc lành cho dân chúng. Người không bao giờ từ chối lời cầu xin của ai, dù là kẻ tội lỗi hay người hèn kém.

Mượn lại những lời trong sách Ngôn sứ Isaia (Is 42,1-4), Đức Giêsu cho thấy mình chính là Người Tôi Tớ đau khổ trong Cựu ước. Nói cách khác, Đức Giêsu là Đấng Mêsia đến thế gian để hoàn tất những lời sấm ngôn trong Cựu ước, ngõ hầu mang lại ơn giải thoát cho con người.

Con người qua mọi thời vẫn luôn cần được Đức Kitô chữa lành, cả thể xác lẫn tâm linh. Trong cơn đại dịch nCov này, chúng ta hãy cầu xin Người che chở và chữa lành thế giới đầy thương tích của chúng ta.