Ngày 16.3.2021: Hãy đến với Chúa để được chữa lành

 

Tin mừng theo Thánh Gioan: Ga 5, 1-3a. 5-16

Hôm đó là ngày lễ của người Dothái, Chúa Giêsu lên Giêrusalem. Tại Giêrusalem, gần cửa “Chiên”, có một cái hồ, tiếng Dothái gọi là Bếtsaiđa, chung quanh có năm hành lang. Trong các hành lang này, có rất nhiều người đau yếu, mù loà, què quặt, bất toại nằm la liệt. Trong số đó, có một người nằm đau liệt đã ba mươi tám năm. Khi Chúa Giêsu thấy người ấy nằm đó và biết anh đã đau từ lâu, liền hỏi: “Anh muốn được lành bệnh không?” Người đó thưa: “Thưa Ngài, tôi không được ai đem xuống hồ, mỗi khi nước động. Khi tôi lết tới, thì có người xuống trước tôi rồi”. Chúa Giêsu nói: “Anh hãy đứng dậy vác chõng mà về”. Tức khắc người ấy được lành bệnh. Anh ta vác chõng và đi.

HÃY ĐẾN VỚI CHÚA ĐỂ ĐƯỢC CHỮA LÀNH

Ai trong chúng ta cũng có bệnh, không bệnh này thì bệnh khác, không bệnh thể lý thì bệnh tinh thần; và đặc biệt, mỗi chúng ta ai cũng mắc bệnh tâm linh, do tội lỗi là nguyên nhân gây ra căn bệnh này. Câu hỏi hôm nay Chúa nói với người mắc bệnh mà Tin mừng thuật lại: “Anh muốn được lành bệnh không?”, cũng là câu hỏi Chúa ngỏ với mỗi chúng ta hôm nay. Chúng ta hãy tuyệt đối tin tưởng nơi Chúa, Đấng sẽ chữa lành tất cả bệnh tật nơi con người, nhất là căn bệnh tâm linh đáng sợ, làm cho chúng ta đời đời xa cách Chúa. Với lòng khiêm cung, chúng ta hãy nhìn nhận tình trạng đáng thương của mình và xin Chúa rủ lòng thương xót chúng ta.