Ngày 15.06.2018: Lạy Chúa, con cần Chúa

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 5, 27-32.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe dạy người xưa rằng: “Chớ ngoại tình”. Phần Thầy, Thầy bảo các con: Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi. Nếu mắt bên phải con làm con vấp phạm, thì hãy móc quăng khỏi con đi: thà mất một chi thể còn lợi cho con hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. Và nếu tay phải con làm con vấp phạm, thì hãy chặt mà quăng đi, vì thà mất một chi thể còn lợi cho con hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục.

LẠY CHÚA, CON CẦN CHÚA

Khi nguyện kinh thú tội đầu thánh lễ, chúng ta vẫn đấm ngực thú lỗi vì những tội đã phạm trong tư tưởng, lời nói, việc làm. Ngày hôm nay, Thầy chúng ta nhắc nhở về thứ tội trong tư tưởng và những cớ gây ra tội trong tư tưởng cho người khác. Điều này xem ra thật khó khi nó thuộc về bản năng của chúng ta. Bản năng vốn là điều Thiên Chúa dựng nên và người chúc lành cho nó. Tuy nhiên, bản năng chỉ tốt khi con người làm chủ và biết dùng nó để hướng thượng. Vì thế, khi nhìn ngắm vạn vật thay vì sự thèm thuồng chiếm đoạt hãy cất lên lời tụng Chúa vì đây là tuyệt phẩm Chúa tác tạo nên.

Lạy Chúa, tuổi trẻ vốn tràn đầy sinh lực và dễ sa ngã, xin Chúa giúp cho các bạn trẻ sống đời hôn nhân biết cách làm chủ cảm xúc và suy nghĩ về tính dục của mình.