Ngày 15.05.2018: Cộng đoàn tin yêu

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 17, 1-11a

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói: “Lạy Cha, giờ đã đến, xin hãy làm vinh hiển Con Cha, để Con Cha làm vinh hiển Cha. Vì Cha đã ban cho Con quyền trên mọi huyết nhục, để con cũng ban sự sống đời đời cho mọi kẻ Cha đã giao phó cho Con. Sự sống đời đời chính là chúng nhận biết Cha là Thiên Chúa duy nhất chân thật, và Ðấng Cha đã sai, là Giêsu Kitô.

CỘNG ĐOÀN TIN YÊU

Khi nguyện kinh Lạy Cha, chúng ta nguyện cho danh Cha được cả sáng – nghĩa là chúng ta muốn cho muôn dân nhận biết và tôn vinh danh Chúa để họ được ơn cứu độ. Ơn cứu độ ấy lại chính là Đức Giêsu, là hiện thân của Chúa Cha. Người là tình yêu, là lòng xót thương Thiên Chúa dành cho nhân loại. Vì vậy, nhận biết và tin vào Chúa Giêsu chính là hành động tôn vinh Thiên Chúa Cha và cũng là để tôn vinh Đức Giêsu, cứu Chúa của chúng ta.

Lạy Chúa, xin cho mỗi gia đình trở nên cộng đoàn yêu thương như cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi ngõ hầu người ngoài nhìn vào ngày thêm thán phục và muốn gia nhập cộng đoàn đức tin. Một cộng đoàn tin yêu vì có Chúa Giêsu ở giữa và ở cùng.