Ngày 15.02.2016: Thứ Hai sau Chúa nhật I Mùa Chay năm C

THỨ HAI -14.02.2016 |
Mt 25, 31 – 46

Ngày 15.02.2016: Thứ Hai sau Chúa nhật I Mùa Chay năm C

1. Ghi nhớ:“Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy”.(Mt 25, 40)

2. Suy niệm: Bài tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su nói về ngày Người sẽ trở lại vũ trụ để phán xét mọi người hay còn gọi là ngày cánh chung. Chính ngày cánh chung sẽ phân định cho chúng ta thấy giá trị những việc ta làm hay thiếu sót không làm cho tha nhân. Chúa không đòi hỏi ta tìm Chúa ở nơi đâu xa để phục vụ Ngài. Nhưng Chúa muốn mỗi người chúng ta nhìn thấy Thiên Chúa qua những người nghèo nàn nhất, bé nhỏ nhất đó là những “Chúa Kitô” để từ đó chúng ta có thể phục vụ họ như chính Chúa Kitô là mẫu gương phục vụ.

3. Sống Tin mừng: Sống quan tâm phục vụ tha nhân

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con nhận ra rằng mỗi việc con làm cho những anh em bé nhỏ là con đang làm cho Chúa. Amen.