Ngày 14.12.2016: Thứ Tư sau Chúa Nhật III Mùa Vọng năm A

THỨ TƯ: 14. 12. 2016

Lc 7, 19 – 23

Ngày 14.12.2016: Thứ Tư sau Chúa Nhật III Mùa Vọng năm A

1. Ghi nhớ : “ Hãy thuật lại cho Ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe” (Lc7, 22).

2. Suy Niệm : Sự hiện diện, lời nói và hành động của Chúa Giêsu trở nên dấu chỉ can thiệp của Thiên Chúa khiến dân chúng  phải  kinh  ngạc.  Sứ  vụ  của  Đấng Mêsia   đã được loan báo trong thời Cựu Ước và nay được thực hiện nơi Chúa Giêsu. Chúa Giêsu điễn tả lòng từ bi thương xót của Thiên Chúa đối với những người tàn tật, bất hạnh : kẻ què bước đi, kẻ điếc nghe được, người mù xem thấy, người chết sống lại và kẻ nghèo được nghe loan báo Tin Mừng. Đó là những ân huệ  mà  Thiên  Chúa  ban  cho  dân  người  trong  thời Đấng Cứu Thế. Người  tín hữu có bổn phận sống và làm chứng cho Chúa Kitô, Đấng Cứu Thế.

3. Sống Lời Chúa : Hãy Tín thác vào lòng thương xót của Chúa.

4. Cầu Nguyện : Lạy Chúa, xin cho chúng con biết mở rộng tâm hồn để đón nhận ơn cứu chuộc và tình thương của Chúa. Amen.