Ngày 14.11.2022: Xin cho tôi được thấy

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 18, 35-43

Khi Chúa đến gần thành Giêricô, thì có một người mù ngồi ăn xin bên vệ đường. Khi nghe tiếng đám đông đi qua, anh liền hỏi có chuyện gì đó. Người ta nói cho anh biết có Ðức Giêsu Nazareth đang đi qua. Bấy giờ anh liền kêu lên rằng: “Lạy ông Giêsu con vua Ðavít, xin thương xót tôi!” Những người đi trước mắng bảo anh nín đi, nhưng anh lại càng kêu lớn tiếng hơn: “Lạy con vua Ðavít, xin thương xót tôi!” Vậy Chúa Giêsu dừng lại, truyền dẫn anh đến cùng Người. Khi anh đến gần bên Người, Người hỏi anh: “Ngươi muốn Ta làm gì cho ngươi?” Anh thưa: “Lạy Ngài, xin cho tôi được xem thấy”. Chúa Giêsu bảo anh: “Hãy nhìn xem, lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi”. Tức khắc anh thấy được và anh đi theo Người, và ca tụng Thiên Chúa. Thấy vậy toàn dân liền ca ngợi Thiên Chúa.

Ngày 14.11.2022: Xin cho tôi được thấy

XIN CHO TÔI ĐƯỢC THẤY

 Đám đông dân chúng có đôi mắt sáng nhưng lại mù trong tâm hồn; còn anh mù tuy mù về thể lý nhưng tâm hồn lại có đôi mắt sáng, vì anh đã nhận ra Đức Giêsu là ai. Hai hình ảnh đối lập ấy ra như nhắc nhở con người qua mọi thời: không phải ai gặp thấy Đức Giêsu, nghe lời Người, thì đều có thể nhận ra căn tính của Người. Đôi mắt thể lý có giới hạn của nó; chỉ có đôi mắt tâm hồn, đôi mắt đức tin, mới có thể nhận ra Đức Giêsu là cứu Chúa của nhân loại này.

Ngày nay, chúng ta cũng cần xin Đức Giêsu chữa lành đôi mắt tâm hồn của chúng ta, để có thể tin tưởng và hy vọng vào Người dù có phải lâm vào nghịch cảnh nào.