Ngày 13.9.2022: Đừng trở nên kẻ vô cảm

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 7, 11-17

Khi ấy, Chúa Giêsu đến một thành gọi là Naim. Các môn đệ và đám đông dân chúng cùng đi với Người. Khi Người đến gần cửa thành, thì gặp người ta đang khiêng đi chôn người con trai duy nhất của một bà goá kia và có đám đông dân thành đi đưa xác với mẹ nó. Trông thấy bà, Chúa động lòng thương và bảo bà rằng: “Ðừng khóc nữa”. Ðoạn tiến lại gần, Người chạm đến quan tài và những người khiêng đứng lại. Bấy giờ Người phán: “Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy”. Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Rồi Người trao lại cho mẹ nó.

Mọi người đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa rằng: “Một tiên tri cao cả đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã thăm viếng dân Người”. Và việc này đã loan truyền danh tiếng Người trong toàn cõi Giuđêa và khắp vùng lân cận.

ĐỪNG TRỞ NÊN KẺ VÔ CẢM

Ai trong chúng ta cũng có những nỗi sợ: sợ già, sợ xấu, sợ thất nghiệp, sợ cô đơn, sợ bị người yêu ruồng bỏ… Trong đó, chết là nỗi sợ lớn nhất đối với con người. Chúa Giêsu đã đến cất đi nỗi sợ ấy cho người con trai của bà góa thành Naim. Chúa Giêsu thấu cảm hoàn cảnh của bà góa mất đi người con trai là mất đi chỗ dựa và niềm hy vọng.

Đừng trở nên kẻ vô cảm trước những ‘bà góa’ đang mang trong lòng nỗi sợ hãi thất vọng. Hãy trân trọng yêu thương những người bé mọn, yếu thế, người bị lãng quên bên lề xã hội. Trong ý định của Thiên Chúa, tất cả chúng ta đều được yêu thương và cứu độ. Điều này làm cho ta không còn lo lắng sợ hãi và sống bình an hơn.