Ngày 13.04.2017: THỨ NĂM TUẦN THÁNH

THỨ NĂM TUẦN THÁNH: 13.04.2017

Ga 13,1-15

Ngày 13.04.2017:  THỨ NĂM TUẦN THÁNH

1.Ghi nhớ:Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau” (Ga 13,5).

2.Suy niệm: Việc rửa chân tượng trưng cho sự hạ mình xuống trong cái chết, để mang lại ơn cứu độ loài người. Chính Chúa Giêsu đã rửa chân cho từng môn đệ, để làm gương phục vụ và dạy các ông bài học khiêm nhường. Phục vụ thì không phải luôn dễ, vì thực tế giữa nói và làm luôn có một khoảng cách khó vượt qua được. Nói yêu mến Chúa thì dễ, nhưng khi thể hiện cụ thể tình yêu đó thì thật khó. Giúp đỡ cho một người vừa xúc phạm tới mình,  làm  một  việc  tốt  mà  mình  không  muốn,  sống chung với một người có tánh khí thất thường… tất cả đều là những thách đố đối với người phục vụ vì Chúa Kitô. Vì thế, không thể phục vụ tốt, nếu không thấm nhuần tình yêu Chúa Kitô.

3.Sống Lời Chúa:  Khi phục vụ một người nghèo là chúng ta đụng chạm tới chính Chúa.

4.Cầu nguyện:Lạy Chúa, Chúa đã rửa chân cho các môn đệ để chuẩn bị đưa họ vào đường thương khó. Xin tẩy rửa chúng con sạch mọi tội lỗi nết xấu, để cùng với Chúa  hoàn  tất  đường  thập  giá  Chúa  dành  cho  con. Amen.