Ngày 12.11.2018: Xây dựng xã hội yêu thương

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 17, 1-6.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không thể nào mà không xảy ra gương xấu, nhưng vô phúc cho kẻ nào gây ra gương xấu. Thà nó bị cột cối đá vào cổ mà ném xuống biển còn hơn là làm gương xấu cho một trong những trẻ nhỏ này.

“Các con hãy cẩn thận: nếu có anh em con lỗi phạm, con hãy răn bảo nó, và nếu nó hối cải, thì hãy tha thứ cho nó; cho dù một ngày nó phạm đến con bảy lần, và bảy lần nó trở lại nói cùng con rằng: “Tôi hối hận”, thì con hãy tha thứ cho nó”.

Các Tông đồ thưa với Chúa rằng: “Xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con”. Chúa liền phán rằng: “Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu các con khiến cây dâu này rằng: “Hãy tróc rễ lên và xuống mọc dưới biển”, nó liền vâng lời các con”.

XÂY DỰNG XÃ HỘI YÊU THƯƠNG

“Con người là hữu thể xã hội” nghĩa là con người sống phải liên đới với người khác. Không ai có thể sống mà không cần người khác, cũng không ai có thể sống mà không cảm thấy có trách nhiệm đối với người khác.

Vì mỗi người có trách nhiệm với nhau nên mỗi người có trách nhiệm sửa lỗi cho nhau. Muốn được như thế, mỗi người hãy mở rộng con tim để tha thứ cho nhau.

Tha thứ cho nhau không chỉ một, hai lần nhưng tha thứ không giới hạn, như Chúa Giêsu đã dạy. Chắc chắn rằng một khi mỗi người có trách nhiệm và tha thứ cho nhau thì xã hội, cộng đoàn sẽ mỗi ngày môt thăng tiến hơn.