Ngày 12.01.2021: Hãy chia sẻ và biết cảm thông

 

Tin Mừng theo Thánh Máccô: Mc 1, 21-28

(Ðến thành Capharnaum), ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ.

Ðang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: “Hỡi Giêsu Nadarét, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai: là Ðấng Thánh của Thiên Chúa”. Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: “Hãy im đi, và ra khỏi người này!” Thần ô uế liền dằn vật người ấy, thét lên một tiếng lớn, rồi xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: “Cái chi vậy? Ðây là một giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả các thần ô uế, và chúng vâng lệnh Người”. Danh tiếng Người liền đồn ra khắp mọi nơi, và lan tràn khắp vùng lân cận xứ Galilêa.

HÃY CHIA SẺ VÀ BIẾT CẢM THÔNG

Thần ô uế biết Chúa Giêsu nhưng không phải là cái biết dẫn đến lòng yêu mến; do vậy, khi thấy Chúa Giêsu, chúng thét lên: “Việc chúng tôi can gì đến ông.” Rất nhiều khi trong cuộc sống, chúng ta cũng muốn đẩy Chúa ra khỏi cuộc đời mình: “Việc của tôi can gì đến Chúa!” Rồi trong tương quan gia đình, đôi lúc mỗi thành viên có một lối đi về riêng chẳng tương quan gì với nhau: vợ nói với chồng: “Việc của tôi can gì đến anh”; hay chồng nói với vợ: “Việc của tôi can gì đến cô”.  Đó là mầm mống của sự đổ vỡ, xa cách. Xin Chúa giúp mỗi chúng ta ý thức sự thuộc về: chúng ta thuộc về Chúa; vợ chồng, con cái thuộc về nhau…