Ngày 11.12.2016: Chúa Nhật III Mùa Vọng năm A

CHÚA NHẬT III MV: 11. 12. 2016

Mt 11, 2 – 11

 

Ngày 11.12.2016: Chúa Nhật III Mùa Vọng năm A

1. Ghi nhớ: “Tuy nhiên  kẻ  nhỏ nhất  trong  nước trời  còn  cao  trọng  hơn ông  Gioan  Tẩy Giả”  (Mt 11,11).

2. Suy niệm : Bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Ngài muốn cho chúng ta thấy kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng  hơn  ông  Gioan.  Chúng  ta  thấy  rằng, người Kitô hữu của chúng ta hơn Gioan. Bởi vì, Gioan sống vào  thời  kỳ chuẩn bị ơn cứu độ, con chúng ta đang  sống  ở  thời  kỳ  thực  hiện  ơn  cứu  độ.  Vì  thế, chúng ta nhận ra rằng: nghe, hiểu, biết Tin Mừng chưa hẳn là đủ mà còn phải sống Tin Mừng trong cuộc sống thường  ngày  của  chúng  ta  nữa.  Điều  này  đòi  hỏi chúng ta phải hết sức nhận nại hy sinh, kiên trì và nổ lực không ngừng mỗi ngày.

3. Sống lời  Chúa:  Đem  Lời  Chúa  cho  mọi  người xung quanh.

4. Cầu nguyện: Ly Chúa, xin cho con nỗ lực mỗi ngày để con thanh tẩy đời sống con, chuẩn bị đón Chúa vào Mùa Giáng Sinh sắp tớ Amen