Ngày 11.03.2018: Tình yêu đích thực

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 3, 14-21

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Như Môsê đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, thì Con Người cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở Người, sẽ không bị huỷ diệt, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để tất cả những ai tin Con Ngài thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ.”

TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC

Ơn cứu độ Thiên Chúa ban cho con người chính là việc trao ban chính sự sống cho họ. Họ được thông chia sự sống thần linh và là thành phần của sự sống ấy. Chính Đức Giêsu, Sự Sống đích thực Chúa Cha đem tặng cho chúng ta đã tỏ bày cho ta. Người là Tình Yêu của Chúa Cha. Tình Yêu thì cứu vớt và làm cho ta sống. Ước chi, đôi bạn trẻ sống đời hôn nhân ý thức và sống tình yêu đích thực để, mỗi người, trở thành đường dẫn nhau đến với Tình Yêu Cứu Độ Giêsu.