Ngày 10.10.2018: Nhu cầu cầu nguyện

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 11, 1-4

Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa Người rằng: “Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông”. Người nói với các ông: “Khi các con cầu nguyện, hãy nói:

“Lạy Cha, nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ”.

NHU CẦU CẦU NGUYỆN

Cầu nguyện không phải là một nhiệm vụ hàng ngày ta cần phải làm như là “bài tập về nhà”. Thật vậy, cầu nguyện chính là hơi thở, là của ăn của uống nuôi dưỡng con người. Nếu như đồ ăn thức uống hàng ngày cung cấp cho ta nhiều vi chất để cho thân xác khỏe mạnh, thì cầu nguyện chính là phương thế giúp ta lớn mạnh và bình an trong tinh thần, và linh hồn.

Qua bài Tin mừng hôm nay, ta có thấy chính Chúa Giêsu vẫn phải luôn cầu nguyện. Người cầu nguyện với Chúa Cha để biết ý định của Chúa Cha, để tăng thêm sức mạnh tinh thần cho sứ mạng được giao phó và để luôn được bình an thực sự trong nội tâm. Do vậy, là người môn đệ đi theo Chúa, ta cũng hãy luôn cầu nguyện, luôn tâm sự với Người về những niềm vui, nỗi buồn của bản thân.

Lạy Chúa, xin thôi thúc chúng con cầu nguyện không ngừng, để nhờ ơn Chúa, chúng con được vững mạnh. Amen.