Ngày 10.08.2018: Hạt giống tử đạo

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 12,24-26.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thật, Ta nói thật với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó”.

HẠT GIỐNG TỬ ĐẠO

Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mượn hình ảnh hạt lúa gieo vào lòng đất, nếu nó không chết đi, nó không thể sinh hoa kết trái; ngược lại nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà chết đi thì mới sinh nhiều hoa trái. Hạt lúa ấy chính là Chúa Giêsu, đã chấp nhận chịu mục nát, để cả thế giới trở thành đồng lúa thơm trĩu hạt. Mỗi Kitô hữu cũng là một hạt lúa, được mời gọi để sống như hạt lúa Giêsu.

Hình ảnh vị thánh tử đạo Laurensô mà Giáo hội mừng kính hôm nay cũng được diễn tả như hạt lúa gieo vào lòng đất, chấp nhận mục nát, để trổ sinh nhiều hoa trái tốt lành. Máu của thánh nhân viết nên lời chứng tình yêu sắt son dành cho Chúa Kitô.

Nhờ lời chuyển cầu của thánh Laurensô tử đạo, xin Chúa giúp chúng con biết noi gương thánh nhân, trung thành dấn thân phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân, can đảm chết đi cho những đam mê dục vọng, những thói hư tật xấu, để được sống đời đời trong tình yêu Chúa và trổ sinh hoa trái tốt lành.