Ngày 10.02.2018: Góp cá với Chúa

 

Tin mừng theo thánh Mác-cô: Mc 8,1-10

Trong những ngày ấy, dân chúng theo Chúa Giêsu đông đảo, và họ không có gì ăn, Người gọi các môn đệ và bảo: “Ta thương đám đông, vì này đã ba ngày rồi, họ không rời bỏ Ta và không có gì ăn. Nếu Ta để họ đói mà về nhà, họ sẽ mệt lả giữa đường, vì có nhiều người từ xa mà đến”.

Các môn đệ thưa: “Giữa nơi hoang địa nầy, lấy đâu đủ bánh cho họ ăn no”. Và người hỏi các ông: “Các con có bao nhiêu bánh?” Các ông thưa: “Có bảy chiếc”.

Người truyền dân chúng ngồi xuống đất, rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ phân phát. Các ông chia cho dân chúng. Các môn đệ còn có mấy con cá nhỏ. Người cũng đọc lời chúc tụng và truyền cho các ông phân phát. Dân chúng ăn no nê và người ta thu lượm những miếng còn thừa lại được bảy thúng.

GÓP CÁ VỚI CHÚA

Chuyện nghịch lý tại các nước phát triển khi người ta đi tập gym: tập không phải vì sắc đẹp hay vì khỏe. Có người vào phòng gym vì thèm tương quan và gặp gỡ ai đó trò chuyện. Mọi món ăn tinh thần hay vật chất không thể thỏa lấp được tương quan giữa con người với con người. Vì vậy, là các gia đình trẻ Kitô giáo, chúng ta được mời gọi thoát ra khỏi vòng xoáy đó để bảo vệ và phát triển tương quan nhân vị tình yêu trong chính gia đình mình và nơi cộng đồng mình sinh sống. Đó cũng là cách góp để Chúa tiếp tục thi thố phép lạ tình yêu hầu thỏa cơn khát của nhân loại hôm nay.