Ngày 10.01.2021: Cuộc tạo thành mới

 

Tin Mừng theo Thánh Mác cô: Mc 1, 6b-11

Khi ấy, Gioan rao giảng rằng: “Có Ðấng đến sau tôi, nhưng quyền lực hơn tôi, tôi không xứng đáng cúi xuống cởi dây giày cho Người. Phần tôi, tôi đã rửa anh em trong nước, nhưng Người, Người sẽ rửa anh em trong Thánh Thần.”

Và đã xảy ra là trong những ngày đó, Chúa Giêsu từ Nadarét xứ Galilêa đến và chịu phép rửa bởi Gioan ở sông Giođan. Khi vừa lên khỏi nước, Người liền thấy trời mở ra, thấy Thánh Thần như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Và có tiếng từ trời phán: “Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha”.

Ngày 10.01.2021: Cuộc tạo thành mới

CUỘC TẠO THÀNH MỚI

Biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa có thể coi như một cuộc tạo thành mới: nếu trong cuộc tạo thành cũ, sách Sáng Thế ghi lại: Thiên Chúa phán một lời thì bởi không liền có mọi sự; nay cũng có tiếng Chúa Cha phán và cửa trời mở ra, nhân loại đón nhận Con yêu dấu của Ngài.

Từ nay trần gian được cứu chuộc nhờ Con Một của Thiên Chúa, Đấng đã đến để thi hành thánh ý Chúa Cha, Đấng luôn làm đẹp lòng Cha, hiến dâng chính mạng sống mình. Xin cho chúng ta biết mở lòng đón nhận Chúa Con như quà tặng tuyệt vời Chúa Cha trao tặng.