Ngày 09.8.2021: Thờ phượng trong Thần Khí

 

Tin mừng theo Thánh Mát thêu: Mt 17, 21-26

Khi ấy, các môn đệ và Chúa Giêsu còn đang ở Galilêa, thì Chúa Giêsu bảo các ông rằng: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết người, nhưng ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”. Các môn đệ rất đỗi buồn phiền.

Khi các ngài đến Capharnaum, thì những người thu thuế đền thờ đến gặp Phêrô và hỏi rằng: “Thầy các ông không nộp thuế “đền thờ’ sao?” Ông nói: “Có chớ”.

Khi ông về đến nhà, Chúa Giêsu hỏi đón trước rằng: “Simon, con nghĩ sao? Vua chúa trần gian thu thuế hạng người nào? Ðòi con cái mình hay người ngoài?” Ông thưa rằng: “Ðòi người ngoài”. Chúa Giêsu bảo ông rằng: “Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để chúng ta không làm cho họ vấp phạm, con hãy ra biển thả câu: con cá nào câu lên trước hết thì bắt lấy, mở miệng nó ra, sẽ thấy một đồng tiền, con hãy lấy tiền đó mà nộp cho họ, cả phần Thầy và phần con”.

THỜ PHƯỢNG TRONG THẦN KHÍ

Người ta thắc mắc với các môn đệ về việc nộp thuế Đền thờ, thế nhưng, câu chất vấn của Đức Giêsu dành cho Phêrô đã mở ra một cách nhìn mới trong phụng vụ: Người ta thu thuế người ngoài chứ không phải con cái trong nhà. Như vậy là Đức Giêsu khẳng định vai trò của mình vượt lên trên Đền thờ, và Người là chủ đền thờ, nên không buộc phải đóng thuế.

Con cái trong nhà thì được miễn. Ai là con cái trong nhà? Chắc hẳn là các môn đệ và những người tin nhận Đức Giêsu. Miễn đóng thuế cũng có nghĩa là các môn đệ Đức Giêsu bước vào hành vi thờ phượng đích thực, thờ phượng trong Thần Khí và sự thật, hành vi thờ phượng đó vượt quá giới hạn không gian của nhà thờ hay giáo xứ.