Ngày 08.3.2022: Chính chúng ta là tội nhân

 

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 6, 7-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Ðừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này:

“Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ đến chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

“Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con, Ðấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con”.

Ngày 08.3.2022: Chính chúng ta là tội nhân

CHÍNH CHÚNG TA LÀ TỘI NHÂN

“Nếu các con tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con mới tha thứ cho các con.” Đức Giêsu dạy các môn đệ Kinh Lạy Cha, lời kinh mà có lẽ chính Người đã không ngừng dâng lên Chúa Cha khi đi rao giảng Tin Mừng. Lời cầu nguyện này không phải để tôn mình lên, nhưng hàm chứa một sự khiêm tốn của con người khi đứng trước Thiên Chúa, và sự khoan dung đối với những lỗi lầm của anh chị em vì chính chúng ta cũng là tội nhân trước Chúa.

Mỗi lần đọc Kinh Lạy Cha là mỗi lần chúng ta được chính Đức Giêsu nhắc nhớ về hai thái độ: khiêm tốn và khoan dung. Ước gì lời kinh ấy luôn thấm nhập vào tâm hồn chứ không phải chỉ lướt qua trên môi miệng chúng ta.