Ngày 07.02.2017: Thứ Ba sau Chúa Nhật V Thường Niên năm A

THỨ BA – 07. 02.2017

Mc 7, 1 – 13

Ngày 07.02.2017: Thứ Ba sau Chúa Nhật V Thường Niên năm A

1. Ghi nhớ:Thế là các ông lấy truyền thống của các ông mà truyền lại cho nhau mà huỷ bỏ Lời Thiên Chúa” (Mc 7,13).

2. Suy niệm: Mặc dù tôn trọng lề luật, nhưng Chúa Giêsu cực lực phê phán lối sống đạo bề ngoài của người Pharisêu. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại đời sống đạo của mình, đừng để cho những thói quen tập tục giết chết tinh thần của Lời Chúa, đừng chăm chú cái bên ngoài mà quên cái bên trong là thanh tẩy tâm hồn, đừng cặn kẽ giữ luật mà thiếu bác ái với mọi người. Thiên Chúa không chê bỏ những việc đạo đức như đọc kinh, dâng lễ, cầu nguyện… nhưng những việc đó chỉ thật sự có giá trị, khi chúng phát xuất từ tấm lòng yêu mến chân thành.

3. Sống Lời Chúa: Tránh thói đạo đức bề ngoài, nhưng sống chân thành yêu thương.

4. Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn thật lòng với Chúa và với chính mình, để lo hoán cải sửa đổi bên trong hơn là chuộng hình thức bên ngoài. Amen.