Ngày 06.08.2018: Biến đổi chính mình

 

Tin mừng theo thánh Mác cô: Mc 9,2-10.

Khi ấy, Đức Giêsu đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu. Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Đức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” Thực ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng. Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.” Các ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giêsu với các ông mà thôi.

BIẾN ĐỔI CHÍNH MÌNH

Phụng vụ Lời Chúa ngày lễ Chúa Hiển Dung hôm nay cho chúng ta thấy, sau khi các môn đệ đã chứng kiến tỏ tường vinh quang của Thiên Chúa trên núi thánh, các môn đệ xuống núi được mời gọi dấn thân bước đi trên con đường khổ giá của Chúa Giêsu để đến vinh quang Nước Trời.

Xin Chúa giúp chúng ta dấn thân bước đi trên con đường khổ giá của Chúa, bằng việc biến đổi đời sống mình, từ bỏ thói hư tật xấu, vượt thắng đam mê dục vọng, trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, sống bác ái yêu thương, hầu xứng đáng là “con yêu dấu của Chúa Cha”, và được chung phần vinh phúc với Người trên Nước Trời. Amen.