Ngày 06.01.2016: Thứ Tư sau lễ Chúa Hiển Linh

THỨ TƯ – 06. 01.2016
THỨ TƯ SAU LỄ HIỂN LINH
Mc 6, 45 – 52

Ngày 06.01.2016: Thứ Tư sau lễ Chúa Hiển Linh

1. Ghi nhớ: “Cứ yên tâm! Chính Thầy đây đừng sợ” (Mc 6,50)

2. Suy niệm: Các môn đệ của Chúa Giêsu phải vất vả chèo chống với cơn sóng dữ, cộng với sự tăm tối của màn đêm. Nên Chúa Giêsu đã đến trong sự lo lắng sợ hãi của các ông. Khi đến với các môn đệ Chúa Giêsu bảo các ông “Yên tâm vì Thầy đây mà”. Khi có Chúa ở với các ông thì sóng yên, biển lặng. Cuộc đời người Kitô hữu chúng ta cũng là một cuộc chèo chống trong biển trần gian nhiều con sóng dữ. Chúa cũng đang đến với chúng ta qua các Bí tích của Giáo hội. Thế thì chúng ta có cho Chúa lên “thuyền” cuộc đời của chúng ta hay không? Có Chúa trên “chiếc thuyền” cuộc đời mình, ta sẽ thấy sóng gió cuộc đời không còn là những con sóng dữ mà chỉ là những con sóng đưa ta đến bến bờ bình an.

3. Sống Lời Chúa : Kiên tâm phó thác cuộc đời mình cho Chúa, cùng với Chúa hành động trong mọi sự của cuộc sống.

4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, Chúa vẫn luôn đến bên con khi con gặp gian nan thử thách. Xin cho con nhận ra Chúa và để Chúa hiện diện trong cuộc sống con. Con tin chắc rằng có Chúa trong cuộc đời thì đời con sẽ an vui và thật nhiều hạnh phúc. Amen.