Ngày 05.05: Ai Tin Thì Sống

 

 

Ai Tin Thì Sống

“Ai tin vào Người Con thì được sự sống đời đời.” (Ga 3,36)

Ngày 05.05: Ai Tin Thì SốngSuy niệm: Để quảng bá sản phẩm của mình, các nhà sản xuất đã tung ra những kiểu quảng cáo “rất kêu,” chẳng hạn: “Sản phẩm X. của chúng tôi niềm tin của bạn”. Nhà quảng cáo đã “vận dụng chữ nghĩa” để “làm giá” cho sản phẩm của mình, làm như thể hễ người nào dùng nó thì đương nhiên là được tăng giá trị, được hạnh phúc, mặc dù tự bản thân sản phẩm chẳng có gì liên quan đến những lãnh vực ấy cả.

Chúa Giêsu đề cập tới một niềm tin khác hẳn: Tin những “chuyện trên trời” không có nghĩa là tin những chuyện hoang đường, vô căn cứ, mà là tin vào Thiên Chúa vì yêu thương, muốn cứu độ con người. Niềm tin đó được bảo đảm và đáng tin cậy vì do chính Chúa Giêsu nói ra, mà Ngài là “Con Người, Đấng từ trời xuống” (Ga 3,13). Và nhất là vì chương trình đó đã được Chúa Giêsu thực hiện khi Ngài “được giương cao lên” nghĩa là chịu chết treo trên thập giá và sống lại vinh hiển. Niềm tin đó đem lại hạnh phúc thực: Ngài sẽ “kéo mọi người lên” với Ngài vì “những ai tin vào Người thì được sống muôn đời.”

Mời Bạn: Tinh thần thế tục làm cho đức tin bị “giáng cấp” từ một nhân đức siêu nhiên trở thành một thứ niềm tin thực dụng. Thay vì tin Chúa và thực hiện những giá trị Tin Mừng để được sống đời đời thì đức tin lại bị “mất giá” và bị những giá trị trần thế này lợi lộc, địa vị, thú vui thế chỗ. Bạn có đang gắn bó niềm tin vào Chúa để được sống muôn đời hay đang đặt niềm tin của mình nơi những sự đời chóng qua?

Sống Lời Chúa: Tập phân định: việc tôi sắp làm có đem lại cho tôi sự sống đời đời hay lại cản trở?

Cầu nguyện: Đọc kinh Tin.