Ngày 05.12.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật II Mùa Vọng năm A

THỨ HAI: 05. 12. 2016

Lc 5, 17 – 26

Ngày 05.12.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật II Mùa Vọng năm A

1. Ghi nhớ: “Tôi truyền cho anh hãy đứng dậy, vác lấy giường của anh mà đi về nhà”. (Lc 5,24).

2. Suy niệm: Bài Tin Mừng hôm nay, tường thuật lại việc Đức Giêsu chữa lành và tha tội cho người bất toại một cách công khai trước đám đông dân chúng, nhằm để tỏ uy quyền  công khai  của Thiên Chúa qua Đức Giêsu:  “  Tôi  truyền  cho  anh  ”…  .  Quả  thật,  quyền năng của  Thiên  Chúa được thể  hiện qua Đức Giêsu qua việc người chữa bệnh. Mỗi người chúng ta muốn được  Chúa  chữa  bệnh  thì  chúng  ta  cần  đến  quyền năng của Chúa cụ thể qua lời cầu nguyện, qua các bí tích, qua các công việc lành, việc thiện … hãy tập cho mình có thói quen cầu nguyện trước và sau mỗi việc làm  của  mình.  Ngõ  hầu  Thiên  Chúa  sẽ  thực  hiện quyền năng của Ngài trên chúng ta.

3. Sống lời Chúa: Kêu xin Chúa trong mọi lúc của cuộc đời.

4. Cầu nguyện: Ly Chúa, xin cho con luôn ý thức và sẵn sàng để con nhận ra ơn lành của Chúa trong đời sống của con. Amen