Ngày 04.12.2016: Chúa Nhật II Mùa Vọng năm A

CHÚA NHẬT II MV: 04. 12. 2016

Mt 3, 1 – 12

Ngày 04.12.2016: Chúa Nhật II Mùa Vọng năm A

1. Ghi nhớ: “Anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần” (Mt 3,2).

2. Suy niệm: Việc rao giảng của Gioan Tẩy Giả, Chúa Giêsu và các Tông đồ được khởi  đầu bằng câu nói: “Anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần” (Mt 3,2). Quả đây là một  việc làm rất cần thiết  cho con người, vì họ phải sống trong một thế giới rất là tiến bộ khoa học. Vì thế, lời kêu gọi của Gioan hôm qua cũng như  hôm nay và như vậy mãi mãi nếu như chúng ta muốn sống trong nước trời. Sám hối trở về là từ bỏ tình trạng tội lỗi để sống trong ơn nghĩa Chúa. Chúng ta hãy vui  mừng để  trở về  bên Chúa là chính niềm hạnh phúc và là niềm vui đích thực của chúng ta.

3. Sống Lời Chúa: Ý thức mình là tội nhân.

4. Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con nhận ra bản thân con là  tội nhân  để  con sớm trở về bên Chúa trong Mùa Vọng này. Amen.