Ngày 04.06.2018: Đào tạo lương tâm

 

Tin mừng theo thánh Mác cô: Mc 12, 1-12

Khi ấy, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão rằng: “Có người trồng một vườn nho, rào dậu xung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp, đoạn cho tá điền thuê vườn nho và trẩy đi phương xa.

“Ðến kỳ hạn, ông sai đầy tớ đến với tá điền thu phần hoa lợi vườn nho. Nhưng những người này bắt tên đầy tớ đánh đập và đuổi về tay không. Ông lại sai đầy tớ khác đến với họ. Người này cũng bị chúng đánh vào đầu và làm sỉ nhục. Nhưng người thứ ba thì bị chúng giết. Ông còn sai nhiều người khác nữa, nhưng kẻ thì bị chúng đánh đập, người thì bị chúng giết chết.

“Ông chỉ còn lại một cậu con trai yêu quý cuối cùng, ông cũng sai đến với họ, (vì) ông nghĩ rằng: “Chúng sẽ kiêng nể con trai ta”. Nhưng những tá điền nói với nhau rằng: “Người thừa tự đây rồi, nào ta hãy giết nó và cơ nghiệp sẽ về ta”. Ðoạn chúng bắt cậu giết đi và quăng xác ra ngoài vườn nho.

ĐÀO TẠO LƯƠNG TÂM

Đứa thừa tự kia rồi, giết nó đi để chiếm đoạt gia sản của nó. Có lẽ, ngày nay cũng khá nhiều người thực hiện hành vi này, từ đời sống cá nhân đến đời sống gia đình khi vùi dập tiếng lương tâm của mình và của người khác. Mỗi người là một cây nho trong vườn nho Thiên Chúa đã trồng. Lương tâm cũng chính là sứ giả Chúa sai đến để thức tỉnh ta, dù ta nhận biết Chúa hay không. Ước chi, các bậc cha mẹ biết quan tâm đến việc đào tạo lương tâm cho con cái mình.