Ngày 04.05.2016: Thứ Tư sau Chúa Nhật VI Phục Sinh năm C

THỨ TƯ: 04. 05. 2016.

TUẦN VI PS

Ga 16, 12 – 15

Ngày 04.05.2016: Thứ Tư sau Chúa Nhật VI Phục Sinh năm C

1. Ghi nhớ: “Thấy có nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bay giờ anh em không có sức chịu nổi” (Ga 16,12).

2. Suy niệm: Chuá Thánh Thần luôn là người soi sáng chỉ bảo dạy dỗ cho chúng ta trong mọi hoàn cảnh khó khăn. Nếu không có  Chuá  Thánh  Thần  thì chúng ta không thể  hiểu được Lời Chúa, vì khả năng của con người  thật  là hữu hạn không thể tiếp thu, hiểu được những lời Chuá dạy. Hay nói cách khác là chúng ta bị bất lực trước những thực tại thiêng liêng. Vì vậy trước mặt  Chuá mỗi người chúng ta hãy nhìn nhận mình “ chỉ là tạo vật phàm hèn ” , là không trước mặt Chuá, để từ đó biết sống khiêm nhường, cần xin ơn Chúa và sự  dạy bảo của Ngườ  Nhất  là luôn cần đến sự  soi sáng, thúc đẩy dìu dắt của Chuá Thánh Thần. Như thế thì mỗi người chúng ta mới có thể hiểu và thực hành Lời Chúa.

3. Sống Lời Chúa: Xin Chúa Thánh Thần soi sáng trong mọi công việc.

4. Cầu nguyện:Ly Chúa, xin cho con đừng bao giờ tự mãn để  biết  sống khiêm tốn đón nhận ơn Chúa thánh Thần thúc đẩy. Amen.