Ngày 04.01.2017: Thứ Tư sau Chúa Nhật Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời

THỨ TƯ – 04. 01.2016

Ga 1, 35 – 42

Ngày 04.01.2017: Thứ Tư sau Chúa Nhật Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời

 

1. Ghi nhớ: Họ đáp: “Thưa Ra- bi (nghĩa là thưa), Thầy ở đâu?”. Người bảo họ: “Đến mà xem” (Ga 1,3839).

2. Suy niệm: Nhìn nhận khả năng của người khác là một điều tưởng dễ mà không dễ. Vì kiêu căng, ai cũng muốn khẳng định mình cách này hay cách khác, vì thế mà nói nhiều  hơn  làm.”Đến  mà  xem”:  Chúa  không dùng lời nói để giới thiệu về mình, vì lời nói suông kém  giá  trị  hấp  dẫn,  nhưng  Chúa  tỏ  mình  ra  bằng chính  lối sống hằng ngày và cụ thể  của Ngườ  Mỗi người  tự hỏi: Tôi có khao khát tìm Chúa, bước theo Chúa,  học  với  Chúa và lưu lại với Người  trong đời sống tôi không?

3. Sống Lời  Chúa:  Chỉ  nói những gì mình làm và sống những gì mình nó.

4. Cầu nguyện: Ly Chúa, xin cho con không chỉ biết nói về Chúa mà còn biết sống những điều con đã nói, để Chúa không ngừng được lớn lên trong con. Amen.