Ngày 04.01.2016: Thứ Hai sau lễ Chúa Hiển Linh

THỨ HAI – 04. 01.2016
Mt 4, 12 – 17. 23 – 25

THỨ HAI SAU LỄ CHÚA HIỂN LINH

Ngày 04.01.2016: Thứ Hai sau lễ Chúa Hiển Linh

  1. Ghi nhớ: “Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng…” (Mt4, 16) 
  1. Suy niệm: Công việc của người dọn đường cho Đấng Cứu Thế của Gioan Tẩy Giả đã hoàn tất thì nay Đấng Cứu Thế là Đức Giêsu đã mở đầu công cuộc rao giảng của Ngài bằng việc cho ứng nghiệm lời của Tiên tri Isaia. Hôm nay ánh sáng bình minh của ngày mới đang soi chiếu, ánh sáng của ơn cứu độ đã được khai mở. Ánh sáng đó chính là Đức Giêsu, Ngài đến để chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền, xua trừ ma quỷ… và đặc biệt là Ngài đã mang lại cho con người ơn tha thứ, được nhận lại làm nghĩa tử. Bước đi trong Ánh Sáng thật là Chúa Giêsu chúng ta hãy sống xứng đáng là con cái của sự sáng và luôn chiến đấu bảo vệ cho sự sáng.
  1. Sống Lời Chúa : Đón nhận Lời Chúa với tâm tình tạ ơn và gắng sức làm cho Lời Chúa được lan rộng.
  2. Cầu nguyện : Lạy Chúa, chúng con được diễm phúc làm con cái Chúa, con cái của sự sáng. Xin cho chúng con sống xứng đáng là con cái của Sự Sáng và xin đừng để cho bóng tối nào vùi lấp chúng con . Amen.