Ngày 03.09.2018: Yêu mến Lời Chúa

 

Tin mừng theo thánh  Luca: Lc 4, 16-30.

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Nadarét, nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của Người, thì ngày Sabbat, Người vào hội đường. Người đứng dậy để đọc sách.

Người ta trao cho Người sách tiên tri Isaia. Mở sách ra, Người gặp ngay đoạn chép rằng: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng”.

Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên, và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe”.

YÊU MẾN LỜI CHÚA

Bài Tin mừng hôm nay thuật việc Đức Giêsu trở về quê hương Nadarét là nơi Người sinh trưởng. Người áp dụng lời ngôn sứ Isaia về chính Người: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin mừng cho người nghèo khó…”

Những lời đó cho thấy, chính Chúa Giêsu là Lời Thiên Chúa, Người đến làm ứng nghiệm tất cả những gì Sách thánh Cựu ước đã tiên báo. Người là Ðấng của Lời hứa, là Ðấng Kitô của Thiên Chúa.

Xin cho mỗi gia đình chúng ta luôn biết đón nhận và thực thi Lời Chúa, để đức tin ngày càng sống động, và lan tỏa niềm vui đến nhiều người.