Ngày 03.03.2016: Thứ Năm sau Chúa nhật III Mùa Chay năm C

THỨ NĂM – 03. 03.2016
THỨ NĂM SAU CN III MÙA CHAY
Lc 11:14-23

 

Ngày 03.03.2016: Thứ Năm sau Chúa nhật III Mùa Chay năm C

  1. Ghi nhớ: “Nước nào tự chia rẻ sẽ điêu tàn” (Lc 11,17)
  2. Suy niệm: Khi người ta không thích nhau, thù hiềm nhau thì người ta thường đưa ra những giải thích tiêu cực để chống báng lẫn nhau. Một số người thời Chúa Giêsu bị rơi vào trong tình trạng này. Thay vì thấy phép lạ Chúa Giêsu làm thị thán phục và ca tụng Thiên Chúa thì họ lại cho rằng Chúa Giêsu lấy quyền quỷ cả trừ quỷ con. Chúa Giêsu đưa họ trở về với thực tại là không có nước nào tự chia rẻ được, nước Satan cũng thế và Nước Thiên Chúa đang hiện diện giữa họ đầy uy quyền mạnh mẽ. Qua việc này Chúa muốn cho họ nhận thấy dấu chỉ Nước Thiên Chúa mà tin nhận Chúa. Mặt khác Chúa Giêsu muốn con người ta chọn Chúa hay không chọn Chúa, không có sự ưỡm ờ, bởi đây là lúc quyết định Nước Thiên Chúa đang đến. Tâm hồn không để chỗ cho Chúa ngự thì chắc là không có Chúa.
  3. Sống Lời Chúa : Nhận ra dấu chỉ Chúa ban mà cảm tạ Chúa.
  4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, xin ban ơn cho chúng con biết dành cho Chúa chỗ xứng đáng trong tâm hồn chúng con để Chúa hành động thay chúng con vì chúng con biết rằng không có Chúa con chẳng làm được gì. Amen.