Ngày 03.02.2018: Giá trị của giờ kinh gia đình

 

Tin mừng theo thánh Mác-cô: Mc 6, 30-34

Khi ấy, các Tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với Người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. Người liền bảo các ông: “Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút”. Vì lúc ấy dân chúng đến tấp nập đến nỗi các Tông đồ không có thì giờ ăn uống. Vậy các ngài xuống thuyền, chèo tới một nơi vắng vẻ hẻo lánh. Thấy các ngài đi, nhiều người hiểu ý, và từ các thành phố, người ta đi bộ kéo đến nơi đó và tới nơi trước các ngài. Lúc ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông, thì động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn, và Người dạy dỗ họ nhiều điều.

GIÁ TRỊ CỦA GIỜ KINH GIA ĐÌNH

Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn. Giữa cuộc sống bộn bề lo toan, chúng ta nhớ tới lời Thánh vịnh trên để không ngừng tạo cho nhau những giây phút tĩnh lặng bên nhau, gạt qua những xao động bên ngoài. Đặc biệt, chúng ta quy tụ nhau trong những giờ kinh, thời gian thuận tiện mời Chúa đến để chúng ta nói về Chúa và nói về nhau cũng như nói với Chúa về từng người và chính chúng ta. Hãy trân quý những giờ kinh chung, sức mạnh kết nối và gìn giữ hạnh phúc gia đình. Ước gì các gia đình trẻ ý thức và thực hành điều này thường xuyên.