Ngày 02.8.2022: Đức tin chiến thắng sợ hãi

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 14, 22-36

Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện một mình. Ðến chiều, Người vẫn ở đó một mình. Còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió.

Canh tư đêm tối, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: “Ma kìa” và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức, Chúa Giêsu nói với các ông rằng: “Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ”. Phêrô thưa lại rằng: “Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy”. Chúa phán: “Hãy đến”. Phêrô xuống khỏi thuyền bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng: “Lạy Thầy, xin cứu con”. Lập tức, Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: “Người hèn tin, tại sao lại nghi ngờ?” Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy Người mà rằng: “Thật, Thầy là Con Thiên Chúa!”

Ngày 02.8.2022: Đức tin chiến thắng sợ hãi

ĐỨC TIN CHIẾN THẮNG SỢ HÃI

Người Do Thái quan niệm biển là nơi trú ngụ của ma quỷ và thần dữ. Trước sóng gió biển cả, các môn đệ sợ hãi đứng không vững, Chúa Giêsu liền truyền cho biển lặng sóng và cho Phêrô bước đi trên mặt biển. Đức tin đã giúp Phêrô chiến thắng nỗi sợ hãi. Qua đó mọi người cũng nhận ra quyền năng của Thiên Chúa.

Cuộc sống con người cũng ví như đại dương đầy sóng gió khiến con thuyền đời ta chao đảo như sắp chìm. Hãy khiêm tốn mời Chúa bước lên chiếc thuyền của đời ta. Chúa sẽ là hoa tiêu vững vàng, chắc chắn thuyền ta nhẹ nhàng lướt sóng và cập bến bình an.