Ngày 02.04.2016: Thứ Bảy trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh năm C

THỨ BẢY. 02. 04. 2016.

TUẦN BÁT NHẬT PS Mc 16, 9-15

 

Ngày 02.04.2016: Thứ Bảy trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh năm C1. Ghi nhớ: « Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo » (Mc 16,9-15)

2. Suy niệm: Việc rao gỉang Tin Mừng Phục Sinh là bổn phận của các tín hữu. Những người đã biết Chúa, thì phảhi chia sẻ Tin Mừng đó cho người khác. Qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu vừa hiện ra với Madalêna bà liền đi loan báo Tin Mừng cho các tông đồ. Rồi khi hiện ra với hai môn đệ thì hai ông cũng liền đi loan báo Tin Mừng cho người khác. Lời Đức Giêsu khi bảo: « Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo » như là một lệnh truyền kêu gọi mỗi người chúng ta hãy loàn truyền Tin Mừng cứu độ cho tất cả mọi người

3. Sống Lời  Chúa  :  hãy rao  giảng bằng chính đời sống mình.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết hăng hái đón nhậnn lệnh truyền của Chúa và mau mắn đem Tin Mừng đến cho mọi người. Amen.