Ngày 01.5.2021: Sống tâm tình con thảo với Cha

 

Tin mừng theo Thánh Gioan: Ga 14, 7-14

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, các con biết và đã xem thấy Người”.

Philipphê thưa: “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con”. Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: “Philipphê, Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Sao con lại nói: Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin, vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm được những việc Thầy đã làm; người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha.”

SỐNG TÂM TÌNH CON THẢO VỚI CHA

Lời khẩn xin của Tông đồ Philipphê diễn tả khát vọng chung của con người, bởi lẽ, như lá rụng về cội, con người xuất phát từ Thiên Chúa nên tâm hồn chẳng bao giờ nguôi ngoai không hướng về nguồn cội của mình.

Thế nhưng, chẳng ai có thể biết được Cha, thấy được Cha, nếu không qua Chúa Giêsu. Ai thấy Thầy là thấy Cha, bởi vì Thầy từ Cha mà đến, Thầy là hình ảnh của Cha, Thầy đến để thi hành thánh ý của Cha và mặc khải Cha cho nhân loại. Xin cho mỗi chúng ta, nhờ Chúa Giêsu mà gặp được Cha, hầu có thể sống tâm tình con thảo với Cha và đón nhận sự sống Cha ban tặng.