Ngày 01.12.2018: Trung tín đến cùng

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 21, 34-36.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề bởi chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất.

Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người!”

TRUNG TÍN ĐẾN CÙNG

Chúa Giêsu đã cho biết không ai có thể biết trước được ngày tận cùng của cuộc đời mình. Người kitô hữu cần phải tỉnh thức cầu nguyện, và luôn sẵn sàng đón nhận giây phút quan trọng này: “Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em” (Lc 21, 34).

Cuộc sống hôm nay đầy dẫy những cám dỗ do thế gian, xác thịt và ma quỉ vì vậy mà người Kitô hữu cần phải đề phòng và cảnh giác. Người Kitô hữu đừng nuông chiều theo những đam mê, khoái lạc và bất chính cũng đừng để những công việc trần thế lấn át và chi phối công việc thuộc về Nước Trời. Có như thế người Kitô hữu mới ngẩng cao đầu chờ đợi ngày Chúa đến trong tâm thế sẵn sàng.

Xin Chúa giúp mỗi gia đình chúng ta siêng năng cầu nguyện để khỏi sa chước cám dỗ; để có sức chiến đấu với ma quỉ và để biết được thánh ý của Thiên Chúa. Amen.