Ngày 01.11.2016: Thứ Ba sau Chúa Nhật XXXI Thường Niên năm C

THỨ BA: 01. 11. 2016

LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ

Mt 5, 1 – 12

Ngày 01.11.2016: Thứ Ba sau Chúa Nhật XXXI Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa” . (Mt 5, 11)

 

2. Suy niệm:  Trong  bài  Tin  Mừng,  hai  chữ  “  Có phúc-Hạnh phúc ” được Chúa Giêsu lập lại chín lần. Chúa  nhấn  mạnh  để  mời  gọi  chúng  ta:  “ Nếu  các ngươi nghe lời Ta, nếu các ngươi sống như Ta thì các ngươi sẽ được hạnh phúc thật sự ” . Và có lẽ các thánh cũng muốn nhắn nhủ chúng ta: “ Nếu anh chị em sống như chúng tôi thì anh chị em cũng được hạnh phúc ” . Mừng lễ kính các thánh Giáo hội muốn cho chúng ta thấy rằng: qua cuộc sống của các thánh Thiên Chúa đã gởi đến cho chúng ta một tín hiệu là tất cả chúng ta đều được mời gọi để nên thánh. Các ngài là những ngọn hải đăng, các ngài chỉ cho chúng ta con đường nên thánh.

3. Sống Lời Chúa: Ông kia bà nọ nên thánh còn tôi thì sao?

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con hiểu rằng con đường nên thánh là sống theo thánh ý Chúa trong việc bổn phận hàng ngày. Amen.