Ngày 01.02.2020: Hình ảnh con thuyền Giáo hội hôm nay

 

Tin Mừng theo Thánh Mác cô: Mc 4:35–41

Hôm ấy, khi chiều đến, Ðức Giêsu nói với các môn đệ: “Chúng ta sang bờ bên kia đi!”  Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền; có những thuyền khác cùng theo Người.

Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước.  Trong khi đó, Ðức Giêsu đang ỏ đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói: “Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao?”

Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: “Im đi ! Câm đi!” Gió liền tắt, và biển lặng như tờ.  Rồi Người bảo các ông: “Sao nhát thế ? Anh em vẫn chưa có lòng tin sao ?”  Các ông hoảng sợ và nói với nhau: “Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?”

HÌNH ẢNH CON THUYỀN GIÁO HỘI HÔM NAY

Người bảo các ông: “Sao nhát thế ? Anh em vẫn chưa có lòng tin sao ?”

Con thuyền của các môn đệ đối diện trận cuồng phong. Đó chính là hình ảnh con thuyền Giáo hội hôm nay. Giáo hội luôn phải hứng chịu sóng gió khi tiến về phía bên kia bờ. Đó là những chống đối, bách hại và muốn loại trừ niềm tin vào Đức Giêsu.

Sự kiện các môn đệ cực nhọc chèo chóng và sợ hãi chống trả sóng dữ mà quên có sự hiện diện của Đức Giêsu trên chiếc thuyền ấy, cho thấy chúng ta dễ quên Chúa đang đồng hành bên cuộc đời chúng ta. Và tin mừng cho biết, trời yên bể lặng ngay khi các ông kêu xin Đức Giêsu.

Bởi đó, hãy can đảm kêu xin sự trợ giúp của Thiên Chúa cho dẫu dường như chúng ta thấy Chúa đang ngủ mà chưa ra tay trợ giúp. Hãy dám ‘làm phiền’ Thiên Chúa bằng lời kêu xin Người.