Năm Sửu nhớ các em chăn Trâu


Năm Sửu,

đặc biệt nhớ về CÁC EM CHĂN TRÂU

trên khắp miền đất nước

Năm Sửu nhớ các em chăn Trâu

Bao đứa trẻ như em tàn lụi

Sao mọi người có thể dửng dưng

Lưu Quang Vũ

Năm Sửu nhớ các em chăn Trâu

Mọi người đều có tội

Trước tuổi thơ đã chết của em

Lưu Quang Vũ

Năm Sửu nhớ các em chăn Trâu

Ước chi mình là loài trâu

phục vụ bầy trẻ nhỏ !”

Lỗ Tấn (1881-1936)