Mừng Tân Bề trên tổng quyền Bruno Cadoré

 

Mừng Tân Bề trên tổng quyền Bruno Cadoré


Mừng Tân Bề trên tổng quyền Bruno Cadoré

Hôm nay ngày 05.09.2010, các nghị huynh Tổng hội Dòng Đaminh tại Roma đã bầu chọn :

Tu sĩ BRUNO CADORÉ OP

hiện đang Giám Tỉnh tỉnh dòng Pháp,
chuyên gia và giáo sư Luân lý sinh học
BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN THỨ 86
sau thánh phụ Đaminh.

Cha Bruno Cadoré sinh năm 1954.

Trước khi làm giám tỉnh (2002–2010), đã nhiều năm là Giám sư sinh viên tại Lille, đồng thời là chuyên viên và giáo sư Luân lý Sinh học tại các Đại học Công giáo trong các thành phố vùng Bắc Pháp.


Mừng Tân Bề trên tổng quyền Bruno Cadoré


Ghi nhận những đóng góp trong lãnh vực sinh học, năm 2008, cha Bruno Cadoré được mời làm thành viên Ủy ban Quốc tế phòng chống AIDS.

Kính chúc Cha Bề trên Tổng quyền được tràn đầy Chúa Thánh Thần để lãnh đạo Dòng trong chín năm sắp tới.

 

Clip nghi thức tuyên thệ


 


Bên lề tổng hội :

Video : Xin mời theo chân cha John Connor một đại biểu đến từ Anh, giới thiệu đôi nét về tổ chức Tổng hội… Cách sử dụng Remote ý kiến : đồng ý số 1, đồng ý với sửa đổi số 2, không đồng ý số 3, không ý kiến số 4. Cha cũng chia sẻ về mục đích của Tổng hội : làm sao để tổ chức đời cộng đoàn, đời thánh hiến, sứ vụ tông đồ và việc lãnh đạo… thích hợp với thời đại, trong sự trung thành với tinh thần của thánh phụ Đaminh.


Bản Anh ngữ  : 

 


Bản Pháp ngữ :

 

 

Mừng Tân Bề trên tổng quyền Bruno Cadoré

Bốn nghị huynh Tỉnh Dòng Đaminh Việt Nam