Mừng Tân Ban điều hành Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

 

Mừng Tân Ban điều hành Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

 

Kính thưa quý Cha, quý Thầy, quý Soeurs cùng quý Phụ Huynh và cộng đoàn thường xuyên tham dự thánh lễ Thiếu Nhi của Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Maria – Mẹ Thiên giáo xứ Đaminh Ba Chuông,

Căn cứ theo Bản Quy Chế của Đoàn thì Ban Điều Hành Đoàn đã hoàn thành nhiệm kỳ 2012-2014 và Đoàn đã tiến hành bầu cử Ban Điều Hành mới nhiệm kỳ 2014-2016.

Mừng Tân Ban điều hành Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể
 

Căn cứ theo kết quả bầu cử ngày Chúa nhật 29 tháng 06 năm 2014 và Chúa nhật 06 tháng 07 năm 2014, với tư cách Tuyên Uý của Đoàn, con xin được phê duyệt kết quả bầu cử với các chức vụ kèm theo danh sách như sau:

Đoàn Trưởng: chị Maria Vũ Kim Thoa kiêm Trưởng ngành Nghĩa Sĩ

Đoàn Phó Nội Vụ: chị Maria Nguyễn Thị Hoàng Thu

Đoàn Phó Ngoại Vụ: anh Tôma Lê Tấn Nguyễn

Thư ký Đoàn: chị Têrêsa Nguyễn Ngọc Anh Thư

Thủ Quỹ Đoàn: chị Maria Phạm Phương Thảo

Trưởng ngành Dự Trưởng: anh Giuse Nguyễn Văn Huynh

Trưởng ngành Thiếu: chị Maria Vũ Thi Vân Anh

Trưởng ngành Ấu: anh Giuse Nguyễn Xuân Anh Minh

Trưởng ban Phụng Vụ: chị Maria Trần Thảo Uyên

Trưởng ban Truyền Thông: anh Antôn Phan Nguyễn Bảo Thư

Giáo xứ Đaminh Ba Chuông, ngày 10 tháng 07 năm 2014
Tuyên Uý Đoàn
Lm. Vinhsơn Nguyễn Thành Tín, OP
Mừng Tân Ban điều hành Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể