Một vài tư liệu về Đại hội Dân Chúa

 

Một vài tư liệu về Đại hội Dân Chúa


Một vài tư liệu về Đại hội Dân ChúaĐại hội Dân Chúa nhân dịp Năm Thánh 2010 của Giáo Hội Việt Nam đã tiến hành tốt đẹp từ ngày 21 đến 25 tháng 11 năm 2010, tại Tổng giáo phận Sài Gòn.

Đại hội quy tụ từ khắp mọi miền đất nước 32 giám mục, 300 đại biểu linh mục, tu sĩ, giáo dân thuộc 26 giáo phận và các dòng tu, cùng nhiều đại biểu và khách mời…

Đại hội Dân Chúa đã được thông tin đầy đủ hàng ngày về diễn biến cũng như hình ảnh tại địa chỉ “daihoidanchua.net”.

Xin được sưu tập một số clip liên quan đến Đại hội gồm : Thánh lễ và Bài giảng khai mạc; cuộc Triển lãm Tranh ảnh Nghệ thuật, Phóng sự một ngày làm việc, Đêm Hạnh Ngộ bế mạc và Sứ điệp của Đại Hội Dân Chúa.


Thánh lễ khai mạc : 

 


Bài giảng khai mạc : 

 


Triển lãm tranh ảnh nghệ thuật : 

 


Phóng sự Đại hội dân Chúa : 

 


Đêm Hạnh Ngộ bế mạc

 

Sứ điệp gửi cộng đoàn Dân Chúa :