Một Câu Chuyện Thật Đẹp

Một Câu Chuyện Thật Đẹp

Xem silde xin click tại đây

Một Câu Chuyện Thật ĐẹpGiữa một xã hội cạnh tranh và nền kinh tế tiêu thụ, con người dường như ngày càng ích kỷ hơn, chỉ vun quén cho chính mình.

Thế nhưng tận thâm tâm con người vẫn có một khuynh hướng mà Thượng Đế ban tặng cho chúng ta, đó là lòng vị tha.

Giữa thế giới bon chen hơn thua hiện nay, vẫn còn đó những câu chuyện đẹp, của những con người biết sống cho người khác.

Câu chuyện ấy càng đẹp hơn khi chính bản người dám sống vị tha, lại là người bất hạnh, bần cùng, đau khổ… đang có nhu cầu cần được người khác chăm sóc.

Câu chuyện đẹp sau đây là một trong những dạng ấy.

Còn bạn, bạn có muốn sống đẹp không ?

Có lẽ bạn đã từng gặp một ai đó sống đẹp như thế. Vậy thì không có lý do gì để quá bi quan bạn nhỉ ?