Lưu niệm Đại hội Giới trẻ trong quá khứ

 

 

Lưu niệm Đại hội Giới trẻ trong quá khứ

 

Lưu niệm Đại hội Giới trẻ trong quá khứTrong những ngày qua, ngoài việc đồng hành với WYD Madrid, chúng ta có cơ hội tìm lại nhiều hình ảnh Đại hội giới trẻ Thế giới trong quá khứ.

Nhân cơ hội này cũng xin giới thiệu một số clips tìm thấy trên Youtube của ĐHGT năm 2000 tại Roma – nước Ý, năm 2002 tại Toronto – Canada, và năm 2008 tại Sydney – nước Úc.

Mỗi nơi mỗi vẻ, nhưng tất cả đều trào tràn sức sống, năng động và trẻ trung, tất cả đều hoành tráng, tràn ngập âm thanh và ánh sáng. Và chắc chắn ngôi sao của các Đại hội vẫn là Đức Thánh Cha, dù đã ngoài bát tuần, vẫn có sức lôi cuốn người trẻ … Có lẽ chỉ có thể giải thích bằng niềm tin và Ơn Chúa Thánh Thần.

 

WYD Roma, Ý năm 2000

 

WYD Toronto, Canada năm 2002

 

WYD Sydney, Úc năm 2008

 

WYD Sydney qua hình ảnh